;

פלאפון ענק

Bleeding guitar, drums, and audio/visual sampling of Israeli politics and trash television into a bucket of lush music.