;

Ben Nush

מחבר מוזיקה אלקטרונית, סגנונות הנעים בין היפ/טריפהופ, ציל, גליצ׳ מנגן מוזיקה מקורית בשילוב עם תקלוטים של זאנרים שונים

סגנוןמוזיקלי : היפ/טריפהופ, ציל, גליצ׳