;

MONGAR

מונגר הוא צמד אינסטרומנטלי שהתחיל את דרכו בשלהי 2012. המוטיבציה מאחורי הקמת ההרכב על ידי חגי שלזינגר ( (קוואמי והחלבות, לא דובים(Midnight Peacocks, Gaish No, ורומן מישקו (Chains of Past Decisions) הייתה להקים הרכב רענן שאינו כבול לקונבנציות של להקה סטנדרטית ובעל אוריינטציה מאוד ברורה לנגינה לייב. "רצינו להקים הרכב שיתן יד חופשית לשנינו לבטא את הזהות המוסיקלית שלנו עם דגש על אסתטיקה מאוד ברורה בלי הרבה משוכות. מצאנו יתרון גדול מאוד בהקמת צמד מהבחינה הזו". הקטעים של מונגר כתובים בצורה של שירי פופ, מבנה קומוניקטיבי שמאפשר למאזין לצלול לתוך העולם של מונגר ולגלות בו רבדים חדשים. על-מנת ליצור עולם עשיר של צלילים, רומן מישקו נעזר במחשב, איתו הוא מקליט את תפקידי הגיטרה בזמן אמת, ויוצר את המרקמים היחודיים להרכב. בניגוד לסגנון הנגינה המינימליסטי של רומן, חגי שלזינגר יוצק אלמנטים פולירתמיים לתוך המוסיקה שמערערים ומפלפלים את האווירה.

סגנוןמוזיקלי : פוסט רוק / מאת' רוק