;

DJ Bush Beats

DJ, עורך מוסיקלי, שדרן רדיו ואספן להוט... להוט אחר הכישוף שבמוסיקה , כרוך אחר הקסם שבכוחה הטרנספורמטיבי של המוסיקה כשהיא פוגשת אוזן כרויה ולב פתוח מתרגש מהעולמות הרגשיים האינסופיים שניתן לבטא דרך צליל ומנגינה חוקר תרבויות, אזורי אקלים ומצבי רוח דרך הצלילים והגרוב של המוסיקה המקומית מפליג בדמיון וחובב היתוך ושימוש באלמנטים ״שלא במקומם״ נרגש לקראת הפנינה המוסיקלית הבאה שתחשוף את עצמה בפניו